Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – szkolenie w projekcie

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

nr DODN-ADM-220-2/2018 na usługi przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń nauczycieli
w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk”

Załączniki

2535SIWZ
2534ogloszenie
2538Zał nr.2B oswiadczenie_wykluczenie
2537Zał nr. 2A swiadczenie_spelnienie
2536Zał nr.1 FORMULARZ_OFERTY
2543Zał nr. 7 KLAUZULA INFORMACYJNA_rodo
2542Zał nr.6 informacja grupa kapitalowa
2541Zał nr. 5 Umowa
2540Zał nr.4 oswiadczenie klauzule spoleczne
2539Zał nr.3 wykaz dostaw
Dodano 25.09.2018 godz. 14:09 przez Bogumił Twardy