ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli:

Zarządzenie 17/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS

Regulamin ZFŚS

Aneks Nr 1/2022 z dnia 13 czerwca 2022 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych DODN we Wrocławiu

• Załączniki do Regulaminu:

Załącznik Nr 1  – Oświadczenie o pobieranej emeryturze

Załącznik Nr 2  – Preliminarz

Załącznik Nr 3  – Tabela Progów Dochodu 2022

Załącznik Nr 4a – Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie

Załącznik Nr 4b – Wniosek o przyznanie dopłaty do wczasów zorganizowanych

Załącznik Nr 4c – Wniosek o przyznanie losowej zapomogi bezzwrotnej

Załącznik Nr 4d – Wniosek o przyznanie socjalnej zapomogi bezzwrotnej

Załącznik Nr 4e – Wniosek o przyznanie innego świadczenia socjalnego

Załącznik Nr 5   – Oświadczenie o dochodach

Załącznik Nr 6a – Wniosek o pożyczkę na remont mieszkania

Załącznik Nr 6b – Wniosek o pożyczkę na remont domu

Załącznik Nr 6c – Wniosek o pożyczkę na zakup mieszkania lub domu lub budowę domu

Załącznik Nr 7   – Umowa pożyczki mieszkaniowej

Załącznik Nr 8   – Upoważnienia ZFŚS

Załącznik Nr 9   – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy ZFŚS

Załącznik Nr 10 – Klauzula Informacyjna

Załącznik Nr 11 – Zasady korzystania za świadczenia

—————————————————————————————————————————————-

INFORMACJA

Komisji Socjalnej ZFŚS w DODN we Wrocławiu

z  12.04.2022 w sprawie składania oświadczeń o dochodach za 2021 [pełna informacja w załączeniu]