ZFŚS

OGŁOSZENIE z dnia 29.03.2024 o terminie składania oświadczeń o dochodach

 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli:

Zarządzenie 17/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS

Regulamin ZFŚS

Aneks Nr 1/2022 z dnia 13 czerwca 2022 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych DODN we Wrocławiu

• Aneks nr 1/2023 z dnia 30 marca 2023 roku do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych DODN we Wrocławiu

• Zarządzenie Nr 12/2024 Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu z dnia 10.04.2024 r.

• Załączniki do Regulaminu:

Załącznik Nr 1  – Oświadczenie/korekta oświadczenia emeryta/rencisty o uzyskanych dochodach

Załącznik Nr 2  – Preliminarz

Załącznik Nr 3  – Tabela Progów Dochodu 2024

Załącznik Nr 4a – Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie

Załącznik Nr 4b – Wniosek o przyznanie dopłaty do wczasów zorganizowanych

Załącznik Nr 4c – Wniosek o przyznanie losowej zapomogi bezzwrotnej

Załącznik Nr 4d – Wniosek o przyznanie socjalnej zapomogi bezzwrotnej

Załącznik Nr 4e – Wniosek o przyznanie innego świadczenia socjalnego

Załącznik Nr 5   – Oświadczenie/korekta oświadczenia  pracownika o uzyskanych dochodach

Załącznik Nr 6a – Wniosek o pożyczkę na remont mieszkania

Załącznik Nr 6b – Wniosek o pożyczkę na remont domu

Załącznik Nr 6c – Wniosek o pożyczkę na zakup mieszkania lub domu lub budowę domu

Załącznik Nr 7   – Umowa pożyczki mieszkaniowej

Załącznik Nr 8   – Upoważnienia ZFŚS

Załącznik Nr 9   – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy ZFŚS

Załącznik Nr 10 – Klauzula Informacyjna

Załącznik Nr 11 – Zasady korzystania za świadczenia

     Informacja ZFŚS o wysokości dopłaty w 2024 do uczestnictwa w wydarzeniach  kultural-sport.-rekreac.