Przetarg nieograniczony pisemny na najem pomieszczeń w budynku Filii DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na

najem pomieszczeń w budynku Filii DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43

Szczegóły w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Termin składania ofert: 11.05.2021 r. do godziny 10.00 ​

UNIEWAŻNIENIE

Unieważnienie przetargu na najem pomieszczeń

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu
Załącznik nr 1 - Zestawienie lokali
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Wzór umowy najmu
Załącznik nr 4 - Protokół
Załącznik nr 5 - Regulamin
Załącznik Nr 6 - Klauzula informacyjna
Dodano 26.04.2021 godz. 15:00 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk