Zapytanie cenowe na wydruk materiałów

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

ogłasza

zapytanie cenowe na wydruk materiałów w ramach projektu „Groβ und Klein gemainsen – Duzi i Mali razem.
Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Załączniki

Zapytanie
Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja

Notatka z wyboru Wykonawcy

Notatka
Dodano 26.10.2022 godz. 14:51 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk