Zapytanie cenowe na wydruk kolorowanki

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

ogłasza

zapytanie cenowe na wydruk kolorowanki w ramach projektu „Groβ und Klein gemainsen – Duzi i Mali razem.
Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Załączniki

Zapytanie cenowe
Załącznik Nr 1 - OPZ
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
Załącznik Nr 4 - KLauzula informacyjna - RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Notatka służbowa z wyboru wykonawcy

Notatka
Dodano 16.11.2022 godz. 14:41 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk