Zapytanie cenowe na świadczenie usługi cateringowej

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

ogłasza

zapytanie cenowe na świadczenie usługi cateringowej
podczas przeprowadzania szkoleń/warsztatów dla nauczycieli i wychowawców
z zakresu rozpoznawania problemów emocjonalnych i psychicznych uczniów
oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
polegającej na przygotowaniu i dostawie posiłków
dla Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ​– dla dodatkowych szkół

Załączniki

Zapytanie cenowe
Załącznik Nr 1 - OPZ
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano 04.11.2022 godz. 14:00 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk