Zapytanie cenowe na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

ogłasza

zapytanie cenowe na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego
w ramach projektu pn.: Lekcja: Enter edycja VII

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Złożenie ofert do dnia 01.02.2023 r. do godz. 10:00.

Załączniki

Zapytanie cenowe
Załącznik Nr 1 - OPZ
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna - RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Notatka z wyboru wykonawcy

Notatka
Dodano 25.01.2023 godz. 14:13 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk