Zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego

ZAPYTANIE CENOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

ogłasza

zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Załączniki

Zapytanie
Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie
Dodano 19.10.2022 godz. 15:02 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk