Zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

ogłasza

zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Załączniki

Zapytanie
Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze

Notatka z wyboru Wykonawcy

Notatka
Dodano 26.10.2022 godz. 15:01 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk