Przetarg nieograniczony na roboty budowalne w ramach projektu „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1- Maja 43

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
nr DODN-ADM-221/2/2019/KOG na roboty budowalne w ramach projektu „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1- Maja 43”

Unieważnienie przetargu nieograniczonego

Unieważnienie przetargu nieograniczonego nr DODN-ADM-221-2/2019/KOG na roboty budowlane „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie, 05.03.2019 r.

Załączniki

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a do SIWZ - wycena prac projektowych i robót budowlanych 05.06
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświdczenie - podstawy wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Podwykonawcy
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświdczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 6A do SIWZ - Wykaz usług
Załącznik nr 6B do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 7A do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Załącznik nr 8 - Wzorumowy
PFU_zalaczniknr9
Dodano 25.02.2019 godz. 13:59 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk