Przetarg nieograniczony pisemny na najem pomieszczeń w budynku Filii DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na

najem pomieszczeń w budynku Filii DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43

Szczegóły w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Termin składania ofert: 12.03.2021 r. do godziny 10.00 w siedzibie DODN

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu.
Załącznik nr 1 - Zestawienie lokali
Załącznik nr 2 - Formularz ofert
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu użytkowego
Załącznik nr 5 - Regulamin wewnętrzny budynku
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna
Protokół
Dodano 26.02.2021 godz. 15:02 przez Rafał Sala