Przetarg nieograniczony pisemny na najem pomieszczeń

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny

na najem pomieszczeń

w budynku Filii DODN w Wałbrzychu, ul. Rynek 6
i
w budynku DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej powołanej do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego na najem pomieszczeń

protokol

Załączniki

ogloszenie
Zalacznik nr 1
załącznik nr 2 formularz oferty
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 protokół
załącznik nr 5 regulamin Wrocław
załącznik nr 5 regulamin Wałbrzych
Załącznik nr 6
Dodano 06.02.2019 godz. 22:43 przez Bogumił Twardy