Przetarg nieograniczony na roboty budowalne w ramach projektu „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1- Maja 43”

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
nr DODN-ADM-221-3/2019/KOG na roboty budowalne w ramach projektu „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1- Maja 43”

Unieważnienie przetargu nieograniczonego

Unieważnienie

Załączniki

Ogloszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a do SIWZ - wycena prac projektowych i robót budowlanych
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświdczenie - podstawy wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Podwykonawcy
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświdczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 6A do SIWZ - Wykaz usług
Załącznik nr 6B do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 7A do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Załącznik nr 8 - Wzorumowy
PFU_zalaczniknr9
Dodano 14.03.2019 godz. 13:57 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk