OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Województwo Dolnośląskie -Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu: Zadanie pn. „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul.1 Maja 43”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki
Dodano 14.06.2019 godz. 14:54 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk