Sprawozdanie za 2021

Sprawozdanie za rok 2021 z DODN we Wrocławiu:

Bilans jednostki 2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Rachunek zyskow i strat jednostki

Informacja dodatkowa

Wyciag danych zawartych w informacji dodatkowej