Sprawozdanie za 2020

Sprawozdanie za rok 2020 z DODN we Wrocławiu:

Bilans jednostki budżetowej

• Zestawienie zmian w funduszu jednostki

• Rachunek zysków i strat jednostki

• Informacja dodatkowa