Sprawozdanie za 2019

Sprawozdanie za rok 2019 z DODN we Wrocławiu: