Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
informuje o zamiarze zawarcia umowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie zamówienia z wolnej ręki
nr DODN-ADM-221-4/2019/KOG na roboty budowlane w ramach projektu „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE
w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1- Maja 43”

Załączniki

Ogłoszenie i zamiarze zawarcia umowy
Dodano 04.04.2019 godz. 11:16 przez Noemi Nikończuk-Kowalczyk